EHBO Cursussen

Hieronder vind u een overzicht van de EHBO cursussen.
 

Wil je een leven kunnen redden?

Schrijf je dan in om in vier zaterdagen je EHBO-diploma te halen bij de EHBO-vereniging van Achterveld!

Wat leer je?

 • Basale kennis van het menselijk lichaam.
 • Reanimatie en het gebruik van de AED.
 • Zowel EHBO aan volwassenen als EHBO aan kinderen.

​Waarom EHBO-les?

 • Met uw kennis en vaardigheden kunt u uw medeburger of familielid in nood helpen.
 • Soms kunt u dure professionele hulp voorkomen.
 • Voor veel evenementen in ons dorp zijn EHBO-ers nodig. U kunt hieraan uw bijdrage leveren, waardoor alles kan blijven doorgaan.
 • Met uw diploma bent u welkom op gezellige herhalingsavonden met interessante onderwerpen.

Wat u verder moet weten:

 • Veel zorgverzekeraars vergoeden een deel van de cursuskosten bij een aanvullende verzekering.
 • Om je EHBO-diploma geldig te houden moet je elke 2 jaar je kennis tonen. Er bestaat ook een mogelijkheid om al deze competenties in één zaterdag te halen.
 • We leren elke keer weer van elkaar en domme vragen bestaan niet!
 • Een EHBO-diploma dat u elders behaald hebt kan bij ons bijgehouden worden!

De cursusdata zijn 3-10-17-24 maart 2018 van 9.00 uur tot 16.00 uur.  De kosten bedragen               € 165,00 (incl. lesboek, koffie/thee en examen; u dient zelf voor een lunchpakket te zorgen).

Aanmelden doet u zich bij Corrie van den Hengel via e-mail: avdhengel@hetnet.nl /. voor vragen: 0646555762. / website www.ehbo-achterveld.nl

Cursus Eerste Hulp.

Tijdens de cursus leert u wat u moet doen, maar ook wat u vooral moet laten. De cursus wordt gegeven door een van onze  artsen en de instructeur Eerste Hulp, Ellen de Leeuw. Om het oefenen zo 'echt' mogelijk te maken worden de lotusslachtoffers ingeschakeld.

De lotusslachtoffers spelen bijvoorbeeld dat ze een ongeval hebben gehad en iemand uit de groep moet naar zijn beste kunnen eerste hulp verlenen. Dit kan zijn het verbinden van een wond, constateren dat iemand een flauwte heeft, of iemand in veiligheid brengen. Het is vaak een actie-reactie en dat maakt de cursus boeiend en dynamisch.
 
Cursussen Eerste Hulp kunnen in Achterveld worden gevolgd. De kosten voor een cursus kunt u bij de secretaris opvragen. Als de cursus met goed gevolg is afgerond met een examen, mag u zich een volwaardig Eerste Hulpverlener noemen.
Onderwerpen die tijdens de cursus behandeld worden:
 • Vijf belangrijke punten bij het verlenen van eerste hulp
 • Stoornissen in het bewustzijn
 • Stoornissen van de ademhaling
 • Stilstand van de bloedsomloop
 • Ernstige uitwendige bloedingen
 • Shock
 • Uitwendige wonden
 • Brandwonden
 • Kneuzing en verstuiking
 • Ontwrichting en botbreuken
 • Oogletsels
 • Vergiftiging
 • Elektriciteitsongevallen
 • Letsels door koude
 • Letsels door warmte
 • Vervoer over korte afstand
 • Verband- en hulpmiddelen
 • Het menselijk lichaam
 • Het bedienen van de AED

Verbandleer en Kleine Ongevallen

Tijdens de module Verbandleer en Kleine Ongevallen leert u verschillende verbanden aan te leggen en eerste hulp te verlenen bij kleine ongevallen.
U volgt de laatste ontwikkelingen op het gebied van verbandmiddelen, voor zover die van belang zijn voor de eerste hulp.
Tijdens de cursus leert u wat u moet doen, maar ook wat u vooral moet laten als iemand bijvoorbeeld verwondingen heeft opgelopen, een kneuzing of een bloedneus heeft of door een insect is gestoken.
De cursus wordt gegeven door de instructeur Eerste Hulp.
De nadruk ligt op de praktijk.
Onderwerpen Verbandleer en Kleine ongevallen.
 • Soorten verbanden
 • Dekverband
 • Doekverband
 • Wonddrukverband, stompverband
 • Drukverband
 • Kleine ongevallen
 • Verband- en hulpmiddelen

Reanimatiecursus Hartstichting

Stelt u zich eens voor. U loopt op straat of bent thuis. Opeens krijgt iemand in de buurt van u -een familielid, vriend of bekende- een hartstilstand. Het kan zo maar gebeuren. Want elke week krijgen 300 Nederlanders een hartstilstand. En de meeste mensen overkomt het thuis. Kunt u reanimeren? Vergeet u dan niet elk jaar een herhalingsles te volgen, want op een dag is het geen oefening.
 
Als Reanimatiepartner van de Hartstichting verzorgen wij ook reanimatie- en AED-cursussen. Zonder winstoogmerk. Zo blijven de cursuskosten laag: € 40,00 .Om het certificaat geldig te houden dient elk jaar een herhalingsles te worden gevolgd.

Herhalingslessen

De Basiscursus Eerste Hulpverlener wordt gegeven conform de competentie eisen van Het Oranje Kruis. Om de competentie op peil te houden is het mogelijk bij ons de herhalingslessen te volgen. U dient dan wel lid te worden van onze vereniging. De contributie is laag en de sfeer waarin de lessen worden gegeven is ronduit Achtervelds gezellig te noemen. Aanvang: 20.00 uur