EHBO Cursussen

Hieronder vind u een overzicht van de EHBO cursussen.
 

 

 

EHBO cursus 2018 in Achterveld

Begin oktober start er een nieuwe EHBO cursus op de dinsdagavonden.
Wat leer je :
- Basale kennis over het menselijk lichaam
- Reanimeren en het gebruik van de AED
- Zowel EHBO aan volwassenen als EHBO aan kinderen

Waarom EHBO-les?

- Met uw kennis en vaardigheden kunt u uw medeburger in nood helpen.
- Soms kunt u dure professionele zorg voorkomen.
- Voor veel evenementen in ons dorp zijn EHBO-ers nodig. U kunt hieraan uw bijdrage leveren, waardoor alles door kan blijven gaan. Maar dit is zeker niet verplicht!
- Met uw diploma bent u welkom op gezellige herhalingsavonden met interessante onderwerpen.
Wat u verder moet weten:
- Veel zorgverzekeraars vergoeden een deel van de cursuskosten bij een aanvullende verzekering .
- Om je EHBO-diploma geldig te houden moet je elke 2 jaar je kennis tonen. Er bestaat ook een mogelijkheid om de competenties in één zaterdag in te halen.
- We leren elke keer weer van elkaar en domme vragen bestaan niet!
- Een EHBO diploma ergens anders gehaald kan bij ons bijgehouden worden.
- Het lidmaatschap van de EHBO-vereniging kost € 30,00 contributie per jaar, waarvoor u alle herhalingscursussen kunt volgen (voor data zie de web-site).

De cursusdata zijn 09-10, 23-10, 06-11, 20-11 en 04-12-2018
08-01, 22-01, 05-02, 12-02, 26-02, 12-03 en 19-03-2019. Tijdstip van 20.00 uur tot 22.00 uur.
Het examen  is op 26-03-2019.

De  kosten bedragen € 165,00 (incl. lesboek, koffie/thee en examen)
Deze kunnen zo laag zijn omdat wij al jaren jeugd EHBO les geven op de Sint Jozefschool en de directie daarom bereid is een lokaal beschikbaar te stellen.

Aanmelden doet u zich bij Corrie van den Hengel via e-mail: avdhengel@hetnet.nl   /   voor vragen: 0646555762  / web-site: www.ehbo-achterveld.nl

U kunt zich ook aanmelden voor een reanimatiecursus. Dit betreft 2 avonden, eveneens van 20.00 uur tot 22.00 uur. De kosten daarvan bedragen € 40,00 incl. koffie/thee, lesboek en certificaat.
Bij voldoende aanmeldingen starten we een cursus. Ook bij een reanimatiediploma geldt dat u die bij ons kunt herhalen. De kosten daarvan bedragen € 10,00 voor een avond incl. koffie/thee.

Cursus Eerste Hulp.

Tijdens de cursus leert u wat u moet doen, maar ook wat u vooral moet laten. De cursus wordt gegeven door een van onze  artsen en de instructeur Eerste Hulp. Om het oefenen zo 'echt' mogelijk te maken worden  lotusslachtoffers ingeschakeld.

De lotusslachtoffers spelen bijvoorbeeld dat ze een ongeval hebben gehad en iemand uit de groep moet naar zijn beste kunnen eerste hulp verlenen. Dit kan zijn het verbinden van een wond, constateren dat iemand een flauwte heeft, of iemand in veiligheid brengen. Het is vaak een actie-reactie en dat maakt de cursus boeiend en dynamisch.
 
Onderwerpen die tijdens de cursus behandeld worden:
 • Vijf belangrijke punten bij het verlenen van eerste hulp
 • Stoornissen in het bewustzijn
 • Stoornissen van de ademhaling
 • Stilstand van de bloedsomloop
 • Ernstige uitwendige bloedingen
 • Shock
 • Uitwendige wonden
 • Brandwonden
 • Kneuzing en verstuiking
 • Ontwrichting en botbreuken
 • Oogletsels
 • Vergiftiging
 • Elektriciteitsongevallen
 • Letsels door koude
 • Letsels door warmte
 • Vervoer over korte afstand
 • Verband- en hulpmiddelen
 • Het menselijk lichaam
 • Het bedienen van de AED

 

Reanimatiecursus Hartstichting

Stelt u zich eens voor. U loopt op straat of bent thuis. Opeens krijgt iemand in de buurt van u -een familielid, vriend of bekende- een hartstilstand. Het kan zo maar gebeuren. Want elke week krijgen 300 Nederlanders een hartstilstand. En de meeste mensen overkomt het thuis. Kunt u reanimeren? Vergeet u dan niet elk jaar een herhalingsles te volgen, want op een dag is het geen oefening.
 
Als Reanimatiepartner van de Hartstichting verzorgen wij ook reanimatie- en AED-cursussen. Zonder winstoogmerk. Zo blijven de cursuskosten laag: € 40,00 .Om het certificaat geldig te houden dient elk jaar een herhalingsles te worden gevolgd.

Herhalingslessen

De Basiscursus Eerste Hulpverlener wordt gegeven conform de competentie eisen van Het Oranje Kruis. Om de competentie op peil te houden is het mogelijk bij ons de herhalingslessen te volgen. U dient dan wel lid te worden van onze vereniging. De contributie is laag en de sfeer waarin de lessen worden gegeven is ronduit Achtervelds gezellig te noemen. Aanvang: 20.00 uur