Jaarverslag 2016

 

E.H.B.O. vereniging    Achterveld
Secretariaat: Hessenweg 148
  3791PM  Achterveld
Telefoon: 0342-452324

Jaarverslag van de E.H.B.O. vereniging Achterveld van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016.

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter:   Berend Schaeffner
Secretaris:   Corrie van den Hengel
Penningmeester:  Bep Eggenkamp
Materiaalbeheer:  Gerbrand van Dijk
Algemeen:   Mariëlle Voskuilen

Arts docent herhalingslessen:  Dr. W. Koch
Arts docent nieuwe cursus:  Dr. L. Koch
Kaderinstructeur:   Mevr. N. Walen
Kader instructeur:   Mevr. E. de Leeuw
Reanimatie-instructeur :                           Mevr. E. de Leeuw 
     Mevr. N. Walen
EHBO aan kinderen:   Mevr. N. Walen
Jeugd EHBO instructeur:  Mevr. B. de Looze

In het jaar 2016 is het bestuur 9 keer in vergadering bijeen geweest. In deze vergaderingen werd onder meer gesproken over de invoering van de nieuwe toets methoden van het Oranje Kruis.

Binnen het Oranje Kruis zijn een aantal wijzigingen aangebracht, dit betekent dat er competentie- gericht les zal worden gegeven en dat er na elke les afgetekend wordt of de kandidaat voldoende kennis en vaardigheid bezit. Om dit soepel te laten verlopen hebben we besloten dit nieuwe systeem  geleidelijk in te voeren. Voor de leden zal het niet veel verschil maken; alleen kan de instructeur geen diploma laten verlengen bij leden die nooit op de herhalingslessen komen. Het is iedereen wel bekend dat de herhalingslessen moet worden gevolgd om je diploma geldig te houden er werd altijd bijgehouden wie er aanwezig waren tijdens de herhalingslessen.

Onze instructeur mevrouw Nanna Walen heeft conform de afspraken een aantal jaren de lessen voor ons verzorgd. Deze periode eindigde per 31-12-2016. Mevrouw Walen heeft besloten na het uitdienen van deze periode de lessen niet bij ons te vervolgen. Zij is een prima instructeur en begrijpelijkerwijs heeft haar vertrek de nodige teleurstelling veroorzaakt bij de leden. Het bestuur heeft diverse gesprekken met haar gevoerd, maar uiteindelijk is er in december op feestelijke wijze afscheid genomen van mevrouw Walen als instructeur. Mevrouw de Leeuw heeft toegezegd de lessen voorlopig te willen geven en het bestuur is naarstig op zoek gegaan naar een nieuwe kandidaat instructeur.

Per 31 december 2016 staan 69 leden geregistreerd waarvan enkelen zonder geldig eenheidsdiploma. Er zijn 2 ere leden: Dhr. W. Hilverts en Mevr. R. Vos – Voskuilen.

De kosten voor de opleiding eerste hulp verlener inclusief reanimatie en AED bediener zijn ten opzichte van voorgaande jaren onveranderd en bedragen € 165,00 voor particulieren.
De kosten voor bedrijven bedragen € 330,00.

De jaarlijkse contributie voor lidmaatschap blijft € 30,00.

Verbandposten:
In totaal zijn er 10 verbandposten in Achterveld en omgeving.
Mevr. Eggenkamp  Hessenweg 122     Achterveld
Mevr. Hak   v. Oldenbarneveltstraat 74   Achterveld
Mevr. Van Ruitenbeek  Verjaagde ruiterweg 19    Achterveld
Mevr. Schouten  Hessenweg 190a    Achterveld
Mevr. Tijseling   Jan van Arkelweg 55   Achterveld
Mevr. Verhoef   Hessenweg 66     Stoutenburg
Mevr. Vos   Rentinckstraat 14    Achterveld
Mevr. Voskuilen  Hessenweg 203     Achterveld
Mevr. Lobo   Hessenweg 98     Stoutenburg
Mevr. v.d. Berg   Walter v. Amersfoortstraat 27  Achterveld

Posten:
Dit jaar heeft Petra v.d. Hengel het verdelen van de posters weer geregeld, vanuit het bestuur zijn we heel tevreden met de manier waarop zij dit heeft gedaan. Alles wordt via de mail naar de leden gestuurd zodat iedereen zich op tijd kan aanmelden. Dit werkt prima; soms moet er een extra mailtje worden gestuurd om het rond te krijgen maar meestal krijgt ze alles wel rond.

Overzicht posten:
datum plaats activiteit aantal
23 jan Ons gebouw verrassingsfeest 3
5 feb Ons gebouw carnaval 3
6 feb Ons gebouw carnaval 2
7 feb Ons gebouw carnaval 3
8 feb Ons gebouw carnaval 2
6 feb Buitenlust carnaval 2
7 feb Buitenlust carnaval 2
8 feb Buitenlust carnaval 2
9 april Groot zandbrink ploegdag 2
22 april Roda koningsspelen Leusden 3
26 april Ons gebouw koningsnacht 2
27 april Ons gebouw koningsdag 2
22 april SVA koningsspelen 1
28 april Roda schoolvoetbal 1
18 mei SVA schoolvoetbal 2
17 mei SOSA klompenvierdaagse 2
18 mei SOSA klompenvierdaagse 2
19 mei SOSA klompenvierdaagse 2
20 mei SOSA klompenvierdaagse 2
21 mei SOSA klompenvierdaagse 2
11 juni Groot zandbrink hooidag 2
18 juni  skeelerwedstrijden 14
11-15 juli Voetbalvelden bouwdorp 10
15-22 aug  Tour de Junior
17 aug Braderie rondom dorp 2
27 aug. Moespot rommelmarkt 2
27 aug. Kasteel Stoutenburg landdag 2
10 sept  gazonmaaierraces 2x2
24 sept. Groot zandbrink houtdag 2
28 aug. Beekhuis Krui m d’r in 2
29 okt Fam de Vette schuurfeest 2
27 dec De korf Sport indoor 2x1
22 okt. Ons gebouw Tribute to the Cats 2
   
  
   
Lotussen:
De vereniging telt 4 leden met de aantekening voor Lotus:  Lex van Leeuwen,  Mariëlle Voskuilen,  Threes Verhoef en Marriët van Dijk; zij worden geregen en zeker met de carrousel en de grote oefening  ingezet.

Herhalingslessen:
Ieder jaar worden er minimaal 10 herhalingslessen gegeven om iedereen de kans te geven het diploma geldig te houden. Elk najaar en voorjaar hebben we een gevarieerd aanbod waarvan  2 avonden Reanimatie en AED bedienen. Het lesprogramma staat in De Hechting zodat iedereen ruimte genoeg heeft de lessen te volgen. Een tijdelijke stop door omstandigheden kan altijd in overleg met een van de docenten of het bestuur. Als men te lang verzuimd heeft de lessen te volgen zonder geldige reden is het niet verantwoord het diploma te verlengen, tijdens het posten moeten we als EHBOer wel van aanpakken weten met de opgedane kennis. Er is dit jaar besloten om een extra competentieavond in te voeren, zodat  kandidaten die  zich zelf goed voorbereiden hebben en kennistoets kunnen afleggen voor de verlenging van het diploma.

AED:
Het AED traject loopt goed. In Achterveld zijn er drie, bij verzorgingshuis Sint Jozef, cafetaria De Arkel en bij De Heelkom. In Stoutenburg is er een geplaatst bij van Ravenhorst mode en wonen. De mensen die op de flyer staan vermeld krijgen de gelegenheid om mee te trainen met de reanimatieavonden van de hartstichting.

Jeugd EHBO:
Zoals ieder jaar wordt er in groep 8 van de Sint Jozefschool een Jeugd EHBO cursus gegeven aan 20 leerlingen. Het schooljaar 2015/2016 zijn de lessen verzorgd door Nanna Wala met assistentie van Bianca de Looze. De leerlingen die in 2016 zijn geslaagd: Marc v.d. Berg, Mikki Bontje, Hilde Boom, Dinant v. Daatselaar, Celia van Donselaar, Martijn Doorn, Marloes Hazelaar, Jeroen Kok, Fleur Leermakers, Erik Termaten, Robin Prinsen, Tessa Tolboom, Fenna de Vette, Gian Voorburg, Quinten van de Vosse, Alex van Wee, Isa Zwambag, Twan Zwambag, Nita Zwarts. Dit schooljaar 2016/2017 heeft Bianca de Looze de lessen verzorg;d; ze heeft de praktijklessen met  hulp van Ida v.d. Tweel  gedaan.
De Hechting:
Ieder jaar is het weer een hele klus om deze in elkaar te zetten, dit onder de eindredactie van Lida van Dijk.  Het verslag van de jaarvergadering en de agenda met de herhalingslessen worden hierin vermeld zodat iedereen ruim op tijd de data kan inplannen voor de herhalingslessen.

Algemene ledenvergadering:
Dit jaar is de ALV gehouden op dinsdag 5 april, het verslag staat vermeld in de hechting. Na afloop van de vergadering hebben we een bingo georganiseerd. Dit onder de leiding van ons ere lid Ria Vos, zij heeft enige ervaring.

Slotavond:    
                                                                                                                                                                                                                                                                         Tijdens de slotavond hebben we een aantal vluchtelingen uitgenodigd waarvan sommigen al enkele         jaren in Nederland zijn en iemand die nog maar kort in Nederland is. Zij hebben kort hun verhaal verteld en wij konden vragen stellen o.a. hoe kunnen wij eerste hulp verlenen aan een moslim. Het blijkt wel dat een groot aantal de Nederlandse begrippen over zich laten komen toch blijft soms moeilijk inschatten  of je een moslim zomaar op straat kunt reanimeren.

Het bestuur van de EHBO vereniging heeft u enig inzicht gegeven over de activiteiten van de vereniging. We kijken terug op een roerig jaar en danken een ieder die zich heeft ingezet voor de vereniging. We wensen iedereen een gezond en succesvol 2017 toe.

Achterveld maart 2017
EHBO  vereniging Achterveld
Voorzitter: B. Schaeffner
Secretaris: C. van den Hengel