Vergoedingen zorgverzekeraars 2016

De vergoedingen die zorgverzekeraars in 2016 verstrekken voor het volgen van een EHBO cursus zijn te vinden op onze website.
Neem in voorkomende gevallen eventueel voor aanvang van een activiteit met de betreffende zorgverzekeraar contact op.
Het overzicht staat op:

www.ehbonationalebond.nl/cursussen/vergoeding-zorgverzekeraar.html