Van het Bestuur

Bestuurswisseling:
Tijdens de jaarvergadering op 18 april jl werd feestelijk afscheid genomen van 2 bestuursleden: Marielle Voskuilen heeft haar bestuursfunctie na 10 jaren volle inzet beeindigd. Petra van de Hengel is haar opvolgster.
Ook wertd afscheid genomen van Dr. Berend Schaeffner, die ruim 27 jaar voorzitter was. Hij kreeg een belangrijke onderscheiding van de Bond en werd ingehuldigd als ere lid van de Vereniging. Hij werd toegezongen door een gelegenheidskoopr: "De Zwachtel Zangers".Bij die gelegenheid keek hij terug op het wel en wee van onze EHBO Vereniging en we tonen hier een paar fragmenten van zijn dankwoord:
Beste Vrienden,
Met nadruk spreek ik jullie toe als vrienden, want zo heb ik jullie en met name ook mijn medebestuursleden altijd  beschouwd.
Als huisarts ken je bijna iedereen, maar er is ook altijd een soort distantie: je hoort er helemaal bij en ook weer een beetje niet. Binnen de EHBO had ik altijd het gevoel er helemaal bij te horen.
Nu is dan mijn afscheid als voorzitter, het is tijd om plaats te maken voor mensen met nieuwe frisse ideeën, noem het maar de jongere garde.
We zijn blij een opvolger voor mij gevonden te hebben in Ben van Middelaar.
Bij zo een wisseling van de wacht hoort ook een terugblik. Een van de initiatiefnemers was Dr. Braun, die altijd dienst had en altijd aanwezig was. Maar hij wilde ook wel eens een zondagmiddag weg en besloot wat eerste hulp posten te organiseren.
Medewerkers waren Lenie Kleinveld,  Hent Berg, Wout van Dijk en later Aly Wijntjes
Wout van Dijk werd de eerste voorzitter en bleef dat 28 jaar. Hij werd opgevolgd door Willem Hilverts, die 12 jaar voorzitter was. Christien Jansen is een jaar interim voorzitter geweest en in 1991 mocht ik aantreden. Tot vandaag. En nu mag ik de voorzittershamer overdragen aan Ben van Middelaar.
Veel is er veranderd in de loop van de jaren:
De verandering binnen de EHBO, waar aanvankelijk verbandleer belangrijk was, is er nu de meeste aandacht voor reanimatie. Dat heeft een aantal oorzaken: het verkeer is intensiever en daarmee de letsels ernstiger, hart en vaatziekten zijn doodsoorzaak nummer 1 in Nederland, waardoor reanimatie belangrijker is geworden dan vingerverbanden. Er is een snelle toegankelijkheid voor gezondheidscentra en eerste hulpposten en een snelle komst van een ambulance bij straatongevallen en ongevallen rond het huis.
De inhoud van de cursus is tot hoofdijnen teruggebracht: minder anatomie en functies van het lichaam, meer praktische vaardigheden.  (...)
Daarnaast is er de opkomst van de BHV: vercommercialisering van de EHBO waardoor veel bedrijven  firma’s  gingen inhuren om EHBO en BHV lessen te geven. En waardoor de verenigingen het moeilijker gingen krijgen.
Ook is het verenigingsleven veranderd: vele jaren was de bloedslag, de bloedafname voor de bloedbanken een soort hoogtepunt in het dorp: iedereen zag iedereen, Schouten zorgde voor de krentebollen, het was een hechte organisatie waar EHBO vereniging en alle bewoners van het dorp elkaar ontmoetten.  Met de reorganisatie van de bloedtransfusiediensten veranderde dit. (....)
Ondanks al deze ontwikkelingen zijn we een bloeiende vereniging gebleven met een vaste plaats in ons dorp.
Het was een genoegen voor mij samen te werken met een groot aantal bestuursleden:
Christien Jansen, Herman van Burgsteeden, Ria Vos, Greet Burgers, Thea Hak, Henk van Nimwegen, Marieke van Daatselaar, Anneke van Dijen en uiteraard de leden in het huidige bestuur: Corrie van de Hengel, Gerbrand van Dijk, Bep Eggenkamp, Marielle Voskuilen en nu Petra van de Hengel.
Met veel genoegen denk ik aan de Bestuursvergaderingen, altijd gezellig en aan het eind altijd het uitwisselen van persoonlijk lief en leed en de nieuwtjes uit Het Dorp.
Ik wil deze Bestuursleden hartelijk danken, want vaak hebben ze het schip drijvende gehouden als ik te druk was, als ik op reis was of in de periode dat ik ziek was.  Maar niet alleen zij: ook alle vrijwilligers, de posters, de mensen die de Hechting gemaakt hebben door de jaren heen, de instructeurs, de ophalers van de donaties, de redactie van de website, de kader instructeurs en de vrijwilligers voor de jeugd EHBO, de arts docenten en last but not least de "Lotussen", zonder wie we geen vaardigheden kunnen oefenen
Ik wil U allen hartelijk danken en wens de Vereniging en het Nieuwe Bestuur alle goeds toe,.
Berend Schaeffner